1. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen in of rond de attracties, eigendom van Lowie events, noch de zaakvoerders van Lowie events.

2. Betaling
Betalen gebeurt steeds contant bij levering ofwel via voorafgaande overschrijving op het rekeningnummer BE02 0689 3466 4240.
Bij schade of diefstal moet onmiddelijk Lowie events telefonisch verwittigd worden op het nummer 0493/137544. De verdere herstellingskosten zijn dan alsook voor de huurder.
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW., tenzij anders vermeld.

3. Weekend actie
De weekend actie, levering vrijdag, ophaling maandag, geldt enkel voor eigen thuislocaties. Dit betekent dus dat het kasteel in een gesloten tuin moet kunnen blijven liggen!
Openbare plaatsen, niet gesloten voortuintjes, feestzalen, straatfeesten, … zijn plaatsen waarbij de weekend actie niet geldt! Dan geldt de dagactie waarbij het kasteel de dag zelf wordt geleverd en terug wordt opgehaald.

4. Levering
Bij het leveren dient steeds 1 volwassene aanwezig te zijn. Het leveren en het plaatsen gebeurt steeds door Lowie events. Eenmaal het kasteel op de juiste plaats ligt, wordt dit kasteel niet meer verplaatst naar een andere locatie door de klant zelf!
Bij het laattijdig leveren kan geen schadevergoeding geeist worden aan Lowie events.
Bekijk steeds goed de afmetingen! Rondom de opblaasbare attractie dient een vrije ruimte van minstens 1 meter te worden voorzien, alsook aan de achterzijde een 1,5 meter voor de opblaasbare motor.
Bij het niet kunnen afleveren van het kasteel wegens plaatsgebrek, wordt een schadevergoeding van 50 euro betaalt aan Lowie events.
Er moet een minimale doorgang van minstens 1 meter voorzien worden naar de plaats waar de attractie moet geplaatst worden. Alsook worden geen trappen of obstakels gedaan en moet de doorgang vrij zijn.
De attractie wordt geplaatst bij voorkeur op gras of beton. Het springkasteel wordt niet geplaatst bij oneffen ondergrond of te vuile plaatsen zoals moestuinen en aardevlakken. Indien de attractie dan ook in te vuile staat terug gegeven wordt, kan een schadevergoeding van 50 euro worden geeist.

5. Weersomstandigheden
Een overdekte attractie biedt geen garantie dat de attractie droog blijft!
Het dak is bedoelt voor de felle zon!
Bij een korte bui mag de attractie gewoon in de regen blijven staan. Bij een lange regenbui of windstoten dient de attractie onmiddelijk uitgezet te worden. De motor en verlengkabels dienen dan ook op een overdekte plaats gezet te worden.
Het kasteel moet steeds dubbel geplooid worden, zodat de onderkant van het kasteel zichtbaar wordt en dus de binnenkant van het kasteel niet nat wordt. Alsook moet deze nadien toegedekt worden met het zeil (steeds bijgeleverd). Na de regenbui moet de attractie weer opgeblazen worden om zo het overtollig water onmiddelijk te laten wegsijpelen. Een draaiende motor mag nooit afgedekt worden